Ungdomskulturer

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Ungdomskulturer

Kurskod:

SOIUNG0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner