Det här är InfoKomp

Studenter på en föreläsning

Infokomp är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom kommunal vuxenutbildning och vi har hjälpt människor att uppnå sina studiemål sedan 1993. Infokomp ägs sedan januari 2014 av Work for you, ett företag med ambitionen att ta tillvara arbetssökandes resurser. Läs mer om vårt moderbolag här!

Infokomps verksamhet har som mål att hjälpa elever att ta nästa steg, oavsett om det gäller att få behörighet till att läsa vidare på högskolan, eller att lära sig ett yrke. Vi vill erbjuda 100% anpassade studier utifrån varje elevs behov och studiemål.