Utbildningar

Studenter på en föreläsning

Vill du skaffa högskolebehörighet, läsa SFI eller validera dina tidigare kunskaper? Vi hjälper dig att uppnå dina studiemål. Vi hjälper även företag att höja kompetensen hos personalen via anpassade företagsutbildningar.

Våra studieformer

Att göra våra utbildningar tillgängliga för så många som möjligt är ett viktigt och centralt mål på Infokomp. Syftet är att fler ska kunna ta del av vårt kursutbud. Pendlingsavstånd, funktionsnedsättningar eller andra hinder ska inte behöva komma i vägen för studierna. Därför erbjuder vi våra elever tre olika studieformer; distans, flex eller klassrumsundervisning.

Distans

Det är allt fler som väljer att studera på distans och det finns antagligen lika många skäl till att studera på distans som det finns distansstudenter. Hos oss på Infokomp kan du välja bland många olika distanskurser, både yrkes- och högskoleförberedande. Vi erbjuder kontinuerliga intag och varierade studietakter. Det enda som krävs för att du ska kunna delta i en distanskurs hos oss är att du har en dator med en webbkamera och en internetuppkoppling.

Distansstudierna är mycket flexiblare och mer obundna än andra studieformer och det medför en större frihet. Vårt kursstöd finns tillgängligt alla dagar om året. Du får en veckoplanering där det framgår exakt vad du förväntas göra vecka för vecka och en studievecka hos oss sträcker sig från måndag till söndag. Det innebär att du när som under veckan har möjlighet att redovisa dina kunskaper – flexibilitet i tid och rum.

Våra distanskurser bjuder på ett intressant innehåll och en varierad examination via redovisningsuppgifter, muntliga redovisningar (enskilt eller i grupp) via videosamtal och avslutningsvis med ett prov på plats i våra lokaler.

Flex

Flex är den studieform vi erbjuder som innebär mest flexibilitet för dig som elev. Du kan vara registrerad på en eller flera kurser och sköter kursmaterial och inlämningsuppgifter via distansverktyget. Om du behöver ytterligare handledning är du alltid välkommen att besöka någon av våra skolor.

För ytterligare information om vad som gäller på just din ort kontakta någon av våra administratörer eller fråga din lärare.

Klassrumsundervisning

På många orter erbjuder Infokomp undervisning i klassrum. Undervisningsformen är bra för dig som behöver stödet det innebär, eller bara vill studera tillsammans med klasskamrater.

Vi strävar efter att skapa trevliga och välkomnande lärmiljöer där eleverna får studiero och inspiration för bästa möjliga prestation. Du som elev får gärna påverka din studiemiljö genom att bidra med förslag och idéer om hur vi kan bli ännu bättre på att bedriva skolor.

Våra utbildningar

Svenska för invandrare

Infokomp bedriver kvalificerad SFI-utbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Läs mer här

Grundläggande vuxenutbildning

På Infokomp kan du läsa på grundläggande nivå vilket motsvarar högstadiet inom grundskolan och är en förutsättning för att kunna studera vidare på gymnasial nivå.

Läs mer här

Gymnasial vuxenutbildning

På Infokomp kan du välja att läsa på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen, även kallat ”komvux”. Vi erbjuder ca 200 olika kurser inom den kommunala vuxenutbildningen.

Läs mer här

Yrkesutbildning för vuxna

Hos oss på Infokomp kan du läsa yrkesutbildningar som inriktar sig på yrken där det finns goda möjligheter till jobb. Det innebär att de yrkesutbildningar vi erbjuder varierar efter den efterfrågan på arbetskraft som finns på arbetsmarknaden för tillfället.

Läs mer här

Validering och prövning

Människor skaffar sig kunskaper och kompetenser genom erfarenheter t.ex. från arbetslivet och ideellt arbete, hemma eller utomlands. Genom validering bedömer vi och dokumenterar dina kunskaper inom den kurs du söker.

Läs mer här

Yrkessvenska

På Infokomp kan du läsa på grundläggande niv Yrkessvenska är för dig som vill förbättra dina språkkunskaper i svenska för att kunna genomföra en arbetsmarknadsutbildning eller för att öka möjligheten att få eller behålla ett arbete.

Läs mer här