Svenska för invandrare SFI

Studenter på en föreläsning

Infokomp bedriver kvalificerad SFI-utbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Med hjälp av våra kompetenta och behöriga lärare får du lära dig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Vi anpassar utbildningen efter dina önskemål och erbjuder klassrumsundervisning dag- och kvällstid.

Studierna på SFI kan kombineras med andra studier, arbete eller praktik. Vi tar tillvara på dina intressen, erfarenheter och långsiktiga mål och formar kursen tillsammans med dig.

Är du intresserad och vill veta mer, hör av dig till någon av våra skolor eller till våra administratörer. Vill du i stället söka en kurs eller utbildningen, besök din kommuns webbsida.

Vi erbjuder utbildningen på följande orter