Tyska 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen Tyska 2 bygger vidare på de grundläggande kunskaperna från Tyska 1 och ger dig en djupare förståelse för det tyska språket. Kursen fokuserar på att utveckla din förmåga att kommunicera mer avancerade fraser och uttryck på tyska, både muntligt och skriftligt. Detta är en viktig kurs för alla som vill förbättra sina språkkunskaper och öppna upp nya möjligheter i både personligt och professionellt liv.

Tyska 2

Kurskod:

MODDEU02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Avancerade grammatikregler, till exempel olika tempusformer och prepositioner som styr ackusativ och dativ, böjning av pronomen.
  • Utökat ordförråd i ämne som skola, arbete, dator och sport.
  • Att använda mer avancerade ord och uttryck i olika situationer.
  • Förbättra din förståelse av tysk kultur.

Förkunskaper: Tyska 1 och grundläggande kunskaper i svenska språket

Efter avslutad kurs: Du kommer att ha utökad förmåga att kommunicera och använda dina nya kunskaper i olika personliga sammanhang, till exempel vid resor till tyskspråkiga länder. Vidare kan du fortsätta till Tyska 3 för att ytterligare förbättra dina kunskaper och bli ännu mer flytande på tyska.

Intresseanmälan