Samtida kulturuttryck

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Samtida kulturuttryck

Kurskod:

KOSSAT0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner