Skapande verksamhet

Studenter på en föreläsning

Om kursen

kursen skapande verksamhet får du använda dig av både din fantasi och din kreativitet samtidigt som du får lära dig mer om pedagogiska verksamheter och arbetsmetoder kopplade till skapande verksamhet.

Kursen i skapande verksamhet utgår ifrån tre kreativa områden: Bild och form, dans och musik samt drama. I denna kurs kommer du få lära dig mer om alla dessa tre skapandeformer och hur man kan använda det i både förskola, skola eller daglig verksamhet. Endast fantasin sätter gränserna här!

Skapande verksamhet

Kurskod:

PEGSKP0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

I kursen skapande verksamhet får du bland annat lära dig:

  • Varför skapande verksamhet är viktigt och vilken betydelse det har för människans utveckling och mående
  • Hur man ska tänka gällande planering, förberedelse, genomförande och avrundning när man arbetar med skapande verksamhet
  • Hur man kan få in bild och form, dans och musik eller drama på bästa sätt i den pedagogiska verksamheten

Fökunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs

Efter avslutad kurs: När du är klar med kursen i skapande verksamhet kan du fortsätta läsa kurser inom pedagogiskt arbete. Här kan du fördjupa dig än mer i kurser såsom dramapedagogik och pedagogiskt arbete.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner

Välj din kommun