Servicekunskap 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I kursen Servicekunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om service. Du ges även möjlighet att utveckla förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området kundservice. De ska också ges möjlighet att bedriva arbetet med utgångspunkt i relevanta lagar och andra bestämmelser inom området.

Servicekunskap 1

Kurskod:

FÖSSEV01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Kännetecken för målinriktad och kundanpassad service samt hur målinriktad och kundanpassad service kan planeras och genomföras.
  • Hur kundbemötande kan anpassas till olika kundtypers förväntningar på bemötande och service vid olika typer av kundmöten samt i olika försäljningskanaler, däribland digitala plattformar.
  • Introduktion till hur olika målgruppers attityder, värderingar, kommunikationsmönster och förhållningssätt kan påverka kundmöten och kundrelationer.
  • Arbete med service och kundsupport i olika försäljnings- och servicesituationer och med anpassning till olika kundtyper och kundbeteenden.
  • Konsumentlagar samt andra relevanta lagar och avtal.
  • Säkerhet i digital handel och digitala betalningslösningar.
  • Hur arbetet inom området service kan utföras ergonomiskt, miljöanpassat och resurssnålt.

Fökunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Kan du lämpligen läsa vidare till Service 2 eller annan kurs inom ämnet Försäljning och service.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner

Välj din kommun