Psykologi 2b

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Psykologi 2b

Kurskod:

PSKPSY02b

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex

Intresseanmälan