Psykologi 2a

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Psykologi 2a

Kurskod:

PSKPSY02a

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans, Flex

Intresseanmälan