Psykologi 1

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Psykologi 1

Kurskod:

PSKPSY01

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

50 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan