Personaladministration

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Personaladministration

Kurskod:

ADMPER0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner