Naturkunskap 1a2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Naturkunskap 1a2 kommer du att lära dig om samband mellan hälsa och livsstilar. Hur dagliga vanor såsom träning, kost, droger och konsumtion påverkar oss och vår miljö. Det naturvetenskapliga förhållningssättet är något som du lär dig mer om.  

Naturkunskap 1a2

Kurskod:

NAKNAK01a2

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Att använda naturvetenskapliga metoder  
  • Att göra en laboration och skriva en laborationsrapport 
  • Om celler samt bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling 
  • Hur etiska frågor kan kopplas till naturvetenskaplig forskning 

Fökunskaper: Naturkunskap 1a1 

Efter avslutad kurs: Du kan söka vidare till Naturkunskap 2, Naturkunskap 1a1 och 1a2 ger samma behörighet som Naturkunskap 1b. 

Intresseanmälan