Människors miljöer

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen människors miljöer är en kurs som ingår i ämnet pedagogik. Detta är en kurs som är för dig som är intresserad av människan och som vill få en ökad förståelse för olika människor, kulturer och livsstilar.

I denna kurs får du fördjupa dig i olika levnadsmiljöer, kulturer samt identitetsbegreppet. Du kommer också få en chans att tänka själv, reflektera och få argumentera för dina åsikter.

Människors miljöer

Kurskod:

PEDMÄI0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

I denna kurs kommer du bland annat få lära dig mer om:

  • Vad identitet är och hur människans identitet formas.
  • Vad segregation innebär, hur det kan se ut och vilka konsekvenser det kan ha
  • Hur människor påverkas av kultur men också är en den av att forma kulturen vi lever i

Fökunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs för denna kurs

Efter avslutad kurs: När du har läst färdigt kursen människors miljöer kan du fortsätta läsa kurser i ämnet pedagogik. Här finns en mängd olika kurser att välja bland såsom: lärande och utveckling samt pedagogiska teorier och praktiker.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner