Människors miljöer

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Människors miljöer

Kurskod:

PEDMÄI0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner