Miljö- och energikunskap

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Du som är intresserad av hur olika miljö- och energisystem fungerar. Vilka möjligheter har samhället att styra mot ett hållbart samhälle? Du kommer göra en egen fallstudie där du studerar och redovisar ett energiprojekt. 

Miljö- och energikunskap

Kurskod:

HÅLMIJ0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling. 
  • Miljörelaterade verktyg för styrning och bedömning, till exempel livscykelanalys, miljöcertifiering, miljömärkning och gröna certifikat. 
  • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå med koppling till miljö- och energifrågor.
  •  
  • Förnybara och icke förnybara energikällor samt deras ursprung och användbarhet samt  energi- och resursanvändning.
  • Att göra en praktisk fallstudie som du presenterar 
  • Hur en konsekvensanalys av olika handlingsalternativ utförs 

Förkunskaper: Inga

Efter avslutad kurs:

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner