Matematik 2c

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Matematik 2c

Kurskod:

MATMAT02c

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan