Matematik 2b

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Matematik 2b

Kurskod:

MATMAT02b

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Intresseanmälan