Geografi 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I kursen utvecklar du dina kunskaper om kartan, geografins viktigaste redskap. I den här kursen får du utveckla kunskaper om kartan i digitalmiljö. Vilka behov har samhället av rumslig information för att främja ett hållbart samhälle med resiliens (motstånds- och återhämtningsförmåga).

Geografi 2

Kurskod:

GEOGEO02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Du kommer att lära dig:

  • Om samhälls- och stadsplanering, hur bebyggelse och infrastruktur lokaliseras utifrån hållbar utveckling
  • Om samhällets sårbarhet och resiliens
  • Turismnäringen och dess påverkan på hållbar utveckling 
  • Klimatförändringar och klimatanpassningar, lokalt och globalt
  • Gränsöverskridande miljöproblem 
  • Insamling och bearbetning av rumsliga data, bearbetning av data i datormiljö och med enkla statistiska metoder

Förkunskaper: Geografi 1 

Efter avslutad kurs: Olika kurser inom samhällsutveckling och hållbar utveckling 

Intresseanmälan