Hälsopedagogik

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I kursen hälsopedagogik som ingår i ämnet hälsa kommer du få gå in i rollen som hälsopedagog. Här kommer du få lära dig mer om vad hälsa kan betyda, hur hälsoarbete fungerar och på vilka sätt man kan jobba med hälsa på. Som du kommer se är hälsopedagogik ett brett arbetsområde och kan återfinnas i flera olika branscher och sektorer.

I hälsopedagogik så ser man hälsa ur flera olika perspektiv. Man ser hälsa ur ett individperspektiv men också på gruppnivå och på samhällsnivå. I denna kurs så är den medicinska förklaringen på hälsa bara en del av svaret. I hälsopedagogik lär man sig se hälsa ur ett mycket större perspektiv där faktorer såsom jämställdhet, miljö och bakgrund är viktiga.

Hälsopedagogik

Kurskod:

HALHAL0

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

I kursen hälsopedagogik kommer du bland annat få lära dig:

  • Att ta ett helhetsgrepp på ämnet hälsa och hälsoarbete och se det ur flera olika perspektiv
  • Att identifiera vilka riskfaktorer och friskfaktorer det finns för människors hälsa
  • Hur man kan hantera kriser och vilka metoder det finns för krishantering

Fökunskaper: Inga särskilda förkunskaper finns

Efter avslutad kurs: Kan du fortsätta lära dig mer om ämnet hälsa genom att läsa kursen i ergonomi, kost och hälsa samt mental träning.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner

Välj din kommun