Fysik 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Fysik 2 kommer du att fördjupa dina kunskaper inom områdena rörelse och krafter. Du kommer också att få lära dig om olika typer av vågrörelser, t.ex mekaniska vågor, ljud och ljus. Det ingår också ett avsnitt om elektriska och magnetiska fält. Kursen innehåller också avsnitt om atomfysik, kvantfysik och astrofysik.

Fysik 2

Kurskod:

FYSFYS02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Kaströrelse och centripetalrörelse.  
  • Interferens för vågrörelser för vattenvågor, ljudvågor och ljus.  
  • Harmonisk svängningsrörelse hos fjädrar.  
  • Stående vågor i strängar och blåsinstrument.  
  • Samband mellan ström och magnetfält runt en ledare.  
  • Inducerad spänning och växelström.  
  • En introduktion till diverse begrepp inom Astrofysik: Stjärnor, planeter och galaxer. 

Fökunskaper: Fysik 1a  

Efter avslutad kurs: Du är behörig att söka utbildningar i högskolan, t.ex. Civilingenjör eller läkare m.fl.

Intresseanmälan