Affärskommunikation svenska

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Affärskommunikation svenska

Kurskod:

AFFAFÄ00S

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner