Affärskommunikation svenska

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I Affärskommunikation bygger du upp en kunskap och färdighet för hur du kommunicerar i affärssammanhang, såväl muntligt som skriftligt. I den alltmer internationaliserade världen är det viktigt att du bygger på din kunskap om hur affärsseder kan se ut i olika kulturer.

Affärskommunikation svenska

Kurskod:

AFFAFÄ00S

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Om kommunikation i olika affärssammanhang.
  • Om hur du anpassar ditt språk för olika ändamål och mottagare.
  • Om hur du formulerar dig i och hur du kan framställa olika affärsdokument, till exempel förfrågan, anbud, beställning, med hjälp av lämpliga tekniker.
  • Om affärsseder och kulturella uttryck i olika länder, och hur du anpassar ditt språk därefter.

Förkunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Kunskaperna i denna kurs ger dig en bas för att läsa vidare inom en mängd olika ämnesområden. Det kan exempelvis handla om administration, ekonomi, handel eller språk.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner