Jönköping

Välkommen till Infokomp i Jönköping

Vi bedriver på uppdrag av Arbetsförmedlingen utbildning inom:

Infokomps avtal med Jönköping kommun gällande vuxenutbildning på gymnasial nivå upphörde att gälla den 30 juni 2022.

Kontakt

Kontaktperson Yrkessvenska

Joakim Karlsson

joakim.karlsson@workforyou.se

070-164 46 64