Studenter på en föreläsning

Vår vision är att vi ska vara bäst på att hjälpa vuxna individer uppnå sina studiemål!

Grundsynen vi byggt hela verksamheten på är att alla människor har outnyttjade resurser. Vårt arbete går ut på att genom utbildning stärka individens förmåga att påverka sin egen livssituation.

Vi utgår från att alla kan lära och ta ansvar för sitt lärande. Den bärande tanken i Infokomps pedagogik är därför det livslånga lärandet. Vi vill att kunskap ska bidra till en fördjupad förståelse av de frågor och problem vi stöter på i våra yrkes- och privatliv. Genom flexibla undervisningsformer på distans och i klassrum samt olika variationer av detta vill vi skapa optimala förutsättningar för lärande oaktat tid, plats och rum. Detta gör att vi har stor flexibilitet att i vårt arbetssätt erbjuda en individuellt anpassad utbildningssituation.