Lärande och utveckling

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen lärande och utveckling är en del i ämnet pedagogik. Ämnet pedagogik är tvärvetenskapligt och innehåller delar från psykologi, sociologi och filosofi. I ämnet pedagogik utforskas människors liv och lärande i olika miljöer. Fokuset ligger på mötet mellan människor.

I kursen lärande och utveckling kommer du bland annat lära dig om:

  • Människans lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang
  • Hur synen på kunskap, lärande och utveckling har förändrats
  • Hur kunskap och värderingar konstrueras, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen och grupper
  • Människors olika förutsättningar för lärande
  • Det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande
  • Olika pedagogiska situationer och lärmiljöers påverkan på lärande

Förkunskaper: Det krävs inga särskilda förkunskaper för att läsa kursen hälsopedagogik

Efter avslutad kurs: När du läst klart kursen i lärande och utveckling finns det en rad fler kurser inom ämnet pedagogik du kan läsa. För att nämna några finns människors miljöer, barns lärande och växande, pedagogiskt ledarskap och kommunikation.

Intresseanmälan