Klassrumsundervisning

På många orter erbjuder Infokomp undervisning i klassrum. Undervisningsformen är bra för dig som behöver stödet det innebär, eller bara vill studera tillsammans med klasskamrater.

Vi strävar efter att skapa trevliga och välkomnande lärmiljöer, där eleverna får studiero och inspiration för bästa möjliga prestation. Du som elev får gärna påverka din studiemiljö genom att bidra med förslag och idéer om hur vi kan bli ännu bättre på att bedriva skolor.