Våra studieformer

Infokomps kanske viktigaste uppgift är att göra våra utbildningar tillgängliga för så många som möjligt, och målet är att alla som vill ska kunna ta del av vårt kursutbud. Pendlingsavstånd, funktionsnedsättningar eller andra hinder ska inte behöva komma i vägen för studierna. Därför erbjuder vi våra elever tre olika studieformer; distans, flex eller klassrumsundervisning.