Anpassningar och stöd

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. 

Texten ovan är hämtad från läroplanen för vuxenutbildningen. På Infokomp är vi vana att möta elever med olika bakgrund och med olika behov. Du kan därför känna dig trygg i att vi kommer göra allt vi kan för att hjälpa dig på det sätt som du behöver för att nå dina mål.

Har du behov av extra stöd eller anpassningar så är det viktigt att du så fort som möjligt meddelar oss det. Då ger du oss möjlighet att göra vårt jobb så bra som möjligt.