Vår pedagogik

På Infokomp i Jönköping jobbar vi med en pedagogisk modell som är välbeprövad och som ger eleven de bästa förutsättningarna att nå sina mål.

Kartläggning vid introduktion

När du påbörjar en kurs hos oss så får du berätta för oss om din utbildningsbakgrund och vilka mål du har med din utbildning.

Lärandeprocessen

Det viktigaste med en utbildning hos oss är ju de kunskaper som du skaffar dig. Under lärandeprocessen så jobbar man med det centrala innehåll som finns angivet i kursplanen. Man arbetar med de olika förmågorna som ska utvecklas i kursen och jobbar hela tiden mot de kunskapskrav som finns i kursplanen. Prov och inlämningsuppgifter ingår som en del i processen.

Redovisningsuppgifter

Redovisningsuppgifter kan ingå i kursen. De kan vara både muntliga och skriftliga. Läser du på distans så kan du göra dina muntliga redovisningar via Skype.

Prov

Alla kurser avslutas med ett prov på plats i våra lokaler i Jönköping. Vid provet testas dina kunskaper från hela kursen.

Bedömning

Vi har utvecklat en modell för bedömning som vi successivt inför i alla våra kurser. Bedömningen sker under hela kursen och utgår från den kunskapsmatris som vi tagit fram utifrån kursplanen. Matrisen fylls i under kursens gång och därmed ser du som elev vilka kunskaper du inhämtat och vilka du behöver arbeta med. Bedömningen blir på så sätt tydlig och rättvis.

Behov av stöd

Elever som är i behov av särskilt stöd får det hos oss. Vi jobbar systematiskt med de här frågorna. Vill du läsa mer om detta kan du göra det under Anpassningar och stöd.