Provbokning och Skype

Så här bokar du prov…

www.timecenter.se/infokompjonkoping

Du bokar ditt prov tidigast 3 veckor i förväg och senast 5 dygn innan provtiden.

Tänk på att ha god framförhållning då varje provtillfälle har begränsat antal platser.

Observera att provsalen stänger när provtiden startar och att du innan dess förväntas ha legitimerat dig för provskrivningen.

För dig som läser Distans – 

Så här bokar du Skype-samtal med din lärare…

www.timecenter.se/skype

Välj din lärare i listan ”Enskilt Skypesamtal”

Tänk på att boka samtalstid med god framförhållning då varje lärare har begränsat antal tider varje vecka.