Utbildningar

Vill du skaffa högskolebehörighet, läsa SFI eller validera dina tidigare kunskaper? Vi hjälper dig att uppnå dina studiemål. Vi hjälper även företag att höja kompetensen hos personalen via anpassade företagsutbildningar.

Se vårt kursutbud för respektive ort: https://www.infokomp.se/har-finns-vi/