Infokomp i Storstockholms nyhetsbrev

Vecka 45

2017-11-10

Tack för respons på tidigare veckobrev. Det är viktigt att jag ser att kommunikationen mellan oss fungerar på ett enkelt och bra sätt. Fortsätt gärna och dela med er av de funderingar ni har kring studierna hos oss på Infokomp.

Kursstart 8 januari
På söndag stängs sökfönstret för elever boende i det vi kallar VuxNorrort (Upplands-Väsby, Solna, Sollentuna, Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker). Du kan hjälpa oss genom att gå in på vår facebook sida och gilla, dela sidan med dina facebookvänner. På så sätt får fler upp ögonen för oss och vår skola. Jag vet att några av er redan varit där men ju fler som gör det desto bättre.

Stressbetyg
Några av er ska komplettera ansökan till högskola/universitet. För att hanteringen med betyg skall hinnas med behöver ni vara klara omkring den 20 november. Kontrollera att ni har lämnat redovisningar, skrivit nationella prov och andra skriftliga prov eller ska skriva dem senast nästa vecka.

Mitt i kursen
För alla andra som läser i normal takt så är det viktigt att kontrollera att ni följer studieplanen. Att redovisningarna skickats in, att responsen feedbacken finns där. Studieplanen är ett stöd för dig och läraren. Ett stöd för att studierna ska löpa så smärtfritt som möjligt och att läraren kan ge feedback som du som elev tar med dig in i nästa redovisningsuppgift. Ett tips är att du bokar ett samtal med din lärare via www.timecenter.se/skype. Samtalet behöver inte nödvändigtvis handla om en speciell redovisning, utan se det som ett utmärkt tillfälle att få ställa olika frågor direkt till din lärare.

Enkäten
Förra veckan skickades en kort enkät ut till er. Enkäten frågade om kursinformation, hjälp från lärarna samt kommentarer och förbättringar. Svaren avseende kursinformation visade att över 90% känner att ni fått information om kursen. Ett godkänt resultat. Många läser på distans och var inte på våra introduktionsdagar. På frågan om hjälp från läraren var svaret mer splittrat. Omkring 40% upplever att ni fått hjälp och ca 40% menar att ni inte efterfrågat hjälp varför frågan var svår att besvara. Jag tar till mig och ska fundera på att formulera frågeställningen lite annorlunda. Den tredje frågan var öppen för egna kommentarer. Överlag fungerar verksamheten, men vi behöver snabba på svarstiderna. På vårt senaste personalmöte diskuterade vi hur vi bättre kan stötta varandra för att korta ned svarstiderna. Min förhoppning och övertygelse är att ni ska märka skillnad.

Slutord
Till helgen firas av många Mårtensafton, och då äts bland annat svartsoppa. För er som läser religion eller historia kan det vara spännande att söka svar på ursprunget till detta firande. Ni andra får helt enkelt bara njuta av en god svartsoppa.

MVH

Mats Edelholm, enhetschef Storstockholm
mats.edelholm@infokomp.se
070 166 07 04


Vecka 44

2017-11-03

I veckan blev det helt klart att vi nu även kommer att kunna ta emot elever på följande nya kommuner:
Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Så har du en kompis därifrån så tipsa om oss! Vi har även öppet hus under nästa vecka för att hjälpa till med ansökan, öppettider hittar du här: Infokomp/Storstockholm.

Flertalet av er har dessutom besvarat enkäten jag skickat ut vilket ger oss en hint om hur du har det med dina studier på Infokomp. En av er påpekade att det var lite mörkt i klassrummet. Helt rätt läraren brukar inte tända lampan. Men jag lovar. Säg till så blir det ljusare. Den typen av förbättringar är lätta och snabba att fixa andra kan ta lite mer tid. Några har tagit upp problem med lärplattformen – den används inte för klassrumsundervisningen. Vi har införskaffat en ny lärplattform It´s learning, men vi kommer inte att övergå helt till detta förrän efter årsskiftet, så håll ut.

De flesta bör att skickat in sin första uppgift och fått feedback på denna. Feedbacken ges på lite olika sätt. I klassrummet sker den normalt muntligt tillsammans med skriftliga kommentarer. För distanseleverna är det vanligen enbart den skriftliga som syns. Oavsett hur du får feedbacken så ska den ge dig svar på tre frågor; Målet – vad ska jag kunna, Var befinner jag mig just nu samt Hur tar jag mig närmare målet? Vi lärare strävar alltid efter att ge detta, men eftersom det handlar om kommunikation händer det att det brister. Och det brister när du inte förstår. Därför är det viktigt att du tar upp frågan med din lärare så att ni kommunicerar på ett sätt som passar bägge.

När jag nu ändå är på ämnet bedömning så vill jag rekommendera er att titta på följande Youtube-klipp. Klippet beskriver hur lärarens arbete med bedömning går till. https://youtu.be/bo5VCTyZ0NA

MVH

Mats Edelholm, enhetschef Storstockholm
mats.edelholm@infokomp.se
070 166 07 04


Vecka 43

2017-10-27

Välkomna till ännu en vecka på Infokomp!

Hoppas du känner att du kommit igång med dina studier. Det är inte ovanligt att starten känns lite motig. För dig som läser distans är det viktigt att du gör diagnoserna. Dessa visar att du är studieaktiv. Görs ej dessa kommer dina studier att avbrytas. Vilket kan skapa lite olika problem med CSN. För dig som sitter i klassrummet är det enklare. Du har din lärare inom räckhåll hela tiden, och uppstår några oklarheter så fråga läraren om hjälp.

Tips så här i början är att så snart som möjligt boka ett samtal med din lärare via www.timecenter.com/skype. Samtalet måste inte ske via Skype utan kan lika väl ske via mobilen. Vissa uppgifter ska redovisas via Skype men det är en annan sak. Vid samtalet har du tillfälle att fråga om uppgifterna, kraven mm. Olika frågor som rör kursen. Det brukar underlätta dina studier om du får en inledande förklaring till uppgiften. Ett annat problem i början kan vara bristen på kurslitteratur.

I olika administrativa ärenden så finns det ingen fråga på vilken du inte kan få svar av Bao Qiang. Han bevakar framförallt stockholmvux@infokomp.se. Eller så frågar du honom när du är på plats i Kista.

Nästa vecka skickar jag ut en länk till en liten enkät. En avstämning att kursstarten fungerat.

Slutligen – det finns inget höstlov inom vuxenutbildningen utan lektioner och annat fortgår som vanligt.

Några av er har återkopplat till mig med frågor baserade på förra veckans brev. Fortsätt gärna så. Dina kommentarer stora som små, underlättar mitt arbete att förbättra för dig.

MVH

Mats Edelholm, enhetschef Storstockholm
mats.edelholm@infokomp.se
070 166 07 04


Vecka 42

2017-10-20

Hej!

Jag som skriver detta veckobrev heter Mats Edelholm och är ansvarig för vår verksamhet inom Storstockholm. I dessa kommer jag ta upp nyheter inom såväl Infokomp, som annat som rör skolvärlden och dina studier.

Jag och vi andra som arbetar här i Kista, Borgarfjordsgatan 7, ser till att du får hjälp för att nå dina utbildningsmål. Vi har tidigare haft en slogan – Du har drömmarna, Vi har verktygen. Den håller än idag. Det är utifrån dina egna drömmar som vi vill hjälpa dig att komma vidare.

En mycket viktig pusselbit i detta arbete är din upplevelse av oss. Det gäller bemötandet från all personal såväl som av lärare. Alla ska bemötas med respekt och på ett likvärdigt sätt.

En annan pusselbit är att se dig för den du är och utifrån dina önskningar och mål arbeta vidare så långt vi hinner. Detta ställer stora krav på oss, att tillmötesgå och planera utifrån dina önskningar, men även krav att du är tydligt med dina önskningar och mål.

En tredje pusselbit är professionaliteten. Vi arbetar i enlighet med de regler och lagar som gäller för utbildning i Sverige. Viktigt att du som elev känner dig trygg i förvissning om att du blir rättvist och likvärdigt bedömd som vilken annan elev som helst.

Skulle du vid någon tidpunkt känna att vi inte lever upp till detta så vill jag att du kontaktar mig. Mejl eller telefon eller ett besök, du är alltid välkommen.

Nedan ser du utfallet av vår senaste kursutvärdering. Kursslut 20171015

Skala 1 – 5, där 5 är bäst.

1 Jag har nått mina mål med kursen 3,71
2 Lärarens feedback har varit konstruktiv 3,98
3 Läraren har god pedagogisk förmåga 4,02
4 Information i lärplattformen resp klassrummet har hjälpt mig nå målen med kursen 3,64
5 Jag vet till vem jag ska vända mig med synpunkter förutom till min lärare 3,29
6 Jag kan rekommendera skolan till andra 4,01

Några av er har läst här tidigare och er hälsar jag välkomna igen, Ni andra som endast läst här en vecka säger jag välkomna.

MVH

Mats Edelholm, enhetschef Storstockholm
mats.edelholm@infokomp.se
070 166 07 04