Vår pedagogik

På Infokomp jobbar vi med en pedagogisk modell som är välbeprövad och som ger eleven de bästa förutsättningarna för att nå sina mål.

Modellen består av fyra delar, 1) Introduktion, 2) Lärandeprocess, 3) Betygssättning och 4) Systematiskt kvalitetsarbete. I varje del har vi utvecklat metoder och processer för att kunna ge eleven en utbildning som möter de nationella kraven, beställarens krav samt elevens mål och krav på utbildningen.