Om oss

Vår mission är att bidra med högre kompetens för bättre framtid. Grundsynen vi byggt hela verksamheten på är att alla människor har outnyttjade resurser. Vårt arbete går ut på att stärka individens förmåga att påverka sin egen livssituation.

Vi utgår från att alla kan lära och ta ansvar för sitt lärande. Den bärande tanken i Infokomp:s pedagogik är därför det livslånga lärandet. Vi vill att kunskap ska bidra till en fördjupad förståelse av de frågor och problem vi stöter på i våra yrkes- och privatliv. Genom flexibla undervisningsformer på distans och i klassrum samt olika variationer av detta vill vi skapa optimala förutsättningar för lärande oaktat tid, plats och rum. Detta gör att vi har stor flexibilitet att i vårt arbetssätt erbjuda en individuellt anpassad utbildningssituation.

Infokomp ägs sedan januari 2014 av Work for you, ett företag med ambitionen att ta tillvara arbetssökandes resurser.

Work for you startades 2005 av Wille Sannegård och Lars Proos, båda med många års erfarenhet av att arbeta med människor som av olika skäl har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Wille var på 1960-talet bl.a. med och byggde upp RFHL (Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare) och fanns med i den grupp som startade Pockettidningen R. Lasse har bl.a. arbetat som journalist, varit egen företagare inom omställning och rehabilitering och arbetat på Samhall i många år på olika chefspositioner innan han tillsammans med Wille 2005 startade Work for you. Det var på Samhall de lärde känna varandra, där även Wille arbetat, bland annat som VD för olika dotterbolag i 17 år. Vid årsskiftet 2016/2017 lämnade Lasse företaget. Från och med 2017 äger Wille företaget och fortsätter i rollen som styrelseordförande.

Work for you startades med visionen, att skapa ett företag, som alltid har ett arbete som mål för sina deltagare.

Utgångspunkten var ett företag på tre ben:

  • Utbildning
  • Rehabilitering
  • Arbete

Målet är att alla insatser som görs i de olika programmen och utbildningarna inom Work for you, skall leda till ett arbete. Dotterbolaget, Infokomp:s verksamhet har som mål att hjälpa elever och deltagare att ta nästa steg oavsett om det handlar om att få behörighet till att läsa vidare på högskolan eller om det handlar om att lära sig ett yrke. Vi vill erbjuda 100 % anpassade studier utifrån varje elevs eller deltagares villkor.