Kurslitteratur

Kurslitteraturlista – Grundläggande kurser


Digitala läroböcker

En stor del av den kurslitteratur vi rekommenderar kan även köpas digitalt, både av E-böcker och interaktiva webböcker. Du kan köpa dina böcker på länkarna nedan.

KursKurskodTitelFörlag
Biologi grund
GRNBIO2
TitaNO Biologi 2:a uppl
Gleerups
Engelska grund
GRNENG2
Stepping Stone 3 – femte upplagan
Gleerups
Engelska grund delkurs 1
GRNENGA
Stepping Stone delkurs 1-2 – femte upplagan
Gleerups
Engelska grund delkurs 2
GRNENGB
Stepping Stone delkurs 1-2 – femte upplagan
Gleerups
Engelska grund delkurs 3
GRNENGC
Stepping Stone delkurs 3 – femte upplagan
Gleerups
Engelska grund delkurs 4
GRNENGDStepping Stone delkurs 4 – femte upplagan
Gleerups
Fysik grund
GRNFYS2
Spektrum Fysik grund
Liber
Geografi
GRNGEO2
SOS Geografi
Liber
Historia Grund
GRNHIS2
Sol 4000
Natur och Kultur
Kemi grund
GRNKEM2
MAKRO kemi / Fomler och Tabeller
Gleerups / Natur & kultur
Matematik grund
GRNMAT2
Matematikboken för vuxna VM1 Grundbok upplaga 3
Liber
Matematik grund delkurs 1
GRNMATAMatematik grundvux 1-2
Liber
Matematik grund delkurs 2
GRNMATBMatematik grundvux 1-2
Liber
Matematik grund delkurs 3
GRNMATC
Matematik grundvux 3
Liber
Matematik grund delkurs 4
GRNMATD
Matematik Grundvux 4
Liber
Religionskunskap grund
GRNREL2Utkik 7-9 Religion
Gleerups
Samhällskunskap grund
GRNSAM2Struktur 7-9 Samhällskunskap
Gleerups
Svenska grund
GRNSVE2Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska grund delkurs 1
GRNSVEA
Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska grund delkurs 2
GRNSVEBInför Svenska/SVA
Liber
Svenska grund delkurs 3
GRNSVEC
Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska grund delkurs 4
GRNSVED
Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska som andra språk grund
GRNSVA2
Grundhjulet
Sanoma Utbildning
Svenska som andraspråk grund delkurs 1
GRNSVAA
Grundhjulet
Sanoma Utbildning
Svenska som andraspråk grund delkurs 2
GRNSVAB
Grundhjulet
Sanoma Utbildning
Svenska som andraspråk grund delkurs 3
GRNSVAC
Grundhjulet
Sanoma Utbildning
Svenska som andraspråk grund delkurs 4
GRNSVADGrundhjulet
Sanoma Utbildning

InfoKomp