Jobba hos oss

Vi har många olika yrkesroller inom företaget förutom lärare. Vi har bland annat administratörer, språkstödjare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger.

Infokomp vill vara den bästa arbetsgivare för våra medarbetare, oaktat vilken roll du som medarbetare har så är du lika viktig för våra elevers upplevelse av oss. Därav ställer vi höga krav på våra medarbetare. Oaktat vilken tjänst du söker så är vår grundinställning att du delar våra kärnvärden om att vi tillsammans skall arbeta för ett gott bemötande av alla vi kommer i kontakt med och att vi ställer stor tilltro till den egna individens förmåga och kapacitet.

Gällande lärarrekrytering så är vår strävan att endast anställa behöriga legitimerade lärare.

Vår rekryteringsprocess kan komma att variera beroende på tjänst och framförhållning. Oftast så är det den ansvariga enhetschefen som kommer att anställa dig. Infokomp kan även komma att använda sig av arbetspsykologiska urvalstester i samband med rekrytering. Detta för att säkerställa att du är rätt för oss och att vi är rätt för dig.