Särskild prövning

Sista anmälningsdag har tyvärr passerat och vi tar inte emot fler prövningar för tillfället.

Den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får förekomma inom kommunal vuxenutbildning, om kursen anordnas inom Infokomp. Även du som tidigare har fått betyg på kursen har rätt att genomgå prövning.

  • Du får endast göra prövning tidigast höstterminen det år du fyller 20 år om du inte sedan tidigare har ett slutbetyg/gymnasieexamen.
  • Skicka med en kopia på ditt betyg om du ska göra en prövning i det gamla betygssystemet.
  • Skicka även med ett personbevis som visar vilken kommun du är folkbokförd i.
  • När vi sett att du är behörig att få göra en prövning och att vi kan erbjuda just den kursen kommer du att få information om hur du ska betala till oss.
  • För dig som är inskriven i kommunal vuxenutbildning i din hemkommun och som deltagit i kurs och fått betyget IG eller betyget F är prövningen kostnadsfri. För övriga tas en avgift på 500 kronor ut vid varje prövningstillfälle.
  • Du kan endast anmäla dig till max två prövningar.
  • För frågor om nästa prövningstillfälle eller andra funderingar kontakta provning.distans@infokomp.se eller din lokala administratör.