APL – arbetsplatsförlagt lärande

I vissa gymnasiala kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, vilket innebär praktik under 3-4 veckor. Nedan listas de kurser som kräver APL.

 • Ergonomi                                                             HÄLERG0 100 poäng
 • Friskvård och hälsa                                            HÄLFRI0 100 poäng
 • Fritids- och friskvårdsverksamheter              FRIFRT0 200 poäng
 • Kost, måltid och munhälsa                               HÄLKOS0 100 poäng
 • Palliativ vård                                                        SJULIN0 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete                                             PEGPEA0 200 poäng
 • Psykiatri 2                                                            PSYPSY02 200 poäng
 • Rättspsykiatri                                                      PSYRÄS0 100 poäng
 • Socialt arbete                                                       SOCSOI0 200 poäng
 • Specialpedagogik 2                                             SPCSPE02 100 poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom           GERVÅR0 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1                               VÅRVÅR01 200 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2                               VÅRVÅR02 150 poäng
 • Äldres hälsa och livskvalitet                              GERÄLD0 200 poäng

Information till eleverna i kurser som omfattas av APL, utdrag ur kursstödet:
”Välkommen till det sista och avslutande avsnittet av kursen. Denna del innehåller APL(arbetsplatsförlagd lärande). Du ordnar själv praktikplats där det måste finnas en handledare tillgänglig, eller så använder du befintlig arbetsplats.
Du har dels en uppgift du ska göra i avsnittet och du ska ta med dig ett APL-dokument samt bedömningsunderlag som handledare ska fylla i.”

Ladda ner! APL_2016