Grundläggande vuxenutbildning

På Infokomp kan du läsa på Grundläggande nivå vilket motsvarar högstadiet inom grundskolan och är en förutsättning för att kunna studera vidare på gymnasial nivå.

Listan avser samtliga studieformer hos Infokomp.

Litteraturlista Infokomp VT 2018

Infokomp erbjuder samtliga kurser inom Grundläggande vuxenutbildning:

GRNSVE2 – Svenska

GRNSVA2 – Svenska som andraspråk

GRNENG2 – Engelska

GRNMAT2 – Matematik

GRNSAM2 – Samhällskunskap

GRNREL2 – Religionskunskap

GRNHIS2 – Historia

GRNGEO2 – Geografi

GRNFYS2 – Fysik

GRNKEM2 – Kemi

GRNBIO2 – Biologi

GRNHEM2 – Hem- och konsumentkunskap

Eskilstuna handledningsschema 2017

Handledning för grundläggande utbildning för distanselever i Eskilstuna:
tisdagar kl. 09:00-12:00 och 14:00-16:00