FAQ

Svar på vanliga frågor…

Var/hur/när får jag mitt Betyg?

När kursen är avslutad sätts ditt betyg i Infokomp:s kurssystem och i kommunen databas.

När du avslutat alla dina kurser beställer du ditt/dina betyg digitalt genom din hemkommuns hemsida vilka sedan skickas till din folkbokföringsadress.

Var/hur kan jag få ett studieintyg?

Kontakta administrationen på din skolenhet, se kontaktuppgifter här med dina person- och kontaktuppgifter och ditt ärende. Ditt studieintyg skickas till din folkbokföringsadress.

Kan jag förlänga min kurstid?

20 veckor är maxtid för din kurs, var noga med att planera din studietid så noggrant som möjligt redan vid kursstart.

Vid särskilda skäl såsom sjukskrivning med läkarintyg kan hänsyn tas, förlängning ska då godkännas av Studie- och yrkesvägledare.

Vad är en Prövning?

En prövning är ett stort prov som testar dina kunskaper i en kurs för att du skall kunna få ett betyg. Det kan handla om att du har ett betyg i en kurs sedan tidigare, som du vill försöka höja till ett bättre resultat, eller pröva i en kurs du tidigare inte har läst, men som du behöver ha betyg i.

En prövning innebär att du läser in kursen helt på egen hand, utan handledning, enligt gällande kursplan och betygskriterier.

Se mer info på din hemkommuns hemsida.

Du anmäler dig till prövning via din hemkommun.

Hur lång tid tar det innan mitt prov är rättat?

Om du har en studietid på 20 veckor är rättningstiden generellt 10 arbetsdagar. Läser du på kortare tid är du prioriterad.

Du hittar bedömning av provet i ”studiestatistiken” i kurssystemet, vill du ha ytterligare bedömning/genomgång besöker du handledningspasset för kursen.

Var ser jag bedömning på redovisningsuppgift/prov?

Du hittar bedömning på redovisningsuppgift/prov i ”studiestatistiken” i kurssystemet.

Var anmäler jag mig när jag är sjuk?

Du anmäler dig till din lärare genom kurssystemet.

Även viktigt att tänka på att göra en eventuell anmälan till försäkringskassan/CSN.