Inför dina studier

Här hittar du relevant information för dina studier på Infokomp

Ladda ner introduktionsguiden inför dina studier här!

Nedan finner du länkar till information om kurslitteratur eller om du vill lämna synpunkter och förbättringsförslag.

Kurslitteraturlista – Grundläggande kurser

Kurslsitteratur- Gymnasiala kurserKomvux Gymnasial

Synpunkter och förbättringsförslag

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss!

InfoKomp