Coronavirus, covid-19

Infokomp AB följer Folkhälsomyndighetens och huvudmannens (kommunens) rekommendationer gällande Coraviruset.

Har du varit utomlands och uppvisar symptom i form av hosta, andningssvårigheter och feber ska du sjukanmäla dig och kontakta sjukvården på 1177.

Vid frågor om Coronaviruset Covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Läs nyheterna om Covid-19 på ditt språk här!