Grundläggande Geografi

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Läget på jordklotet påverkar jordens klimat- och vegetationszoner. Hur val och prioriteringar i vardagen och närmiljön kan påverka miljön och främja hållbar utveckling. Rumsliga förhållanden visas på kartor, geografins viktigaste redskap.  

Spanska 6

Kurskod:

MODSPA06

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. 
  • Namn och läge på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. 
  • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. v
  • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap. 
  • Metoder för att söka geografisk information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg. 

Förkunskaper: Inga

Efter avslutad kurs: Kursen ingår som en del i grundskoleexamen 

Intresseanmälan