Komvux Grund

Studenter på en föreläsning

Kurslitteraturlista – Grundläggande kurser

I tabellen nedan kan du se vilken kurslitteratur som gäller för din(a) kurs(er). Äldre/nyare upplagor av kurslitteraturen går även bra att använda men hör gärna med din lärare först.

Digitala läroböcker

En stor del av den kurslitteratur vi rekommenderar kan även köpas digitalt, både av E-böcker och interaktiva webböcker. Du kan köpa dina böcker på länkarna nedan.

Kurs
Kurskod
Titel
Förlag
Biologi grund
GRNBIO2
TitaNO Biologi 2:a uppl
Gleerups
Engelska grund
GRNENG2
Stepping Stone 3 – femte upplagan
Gleerups
Engelska grund delkurs 1
GRNENGA
Stepping Stone delkurs 1-2 – femte upplagan
Gleerups
Engelska grund delkurs 2
GRNENGB
Stepping Stone delkurs 1-2 – femte upplagan
Gleerups
Engelska grund delkurs 3
GRNENGC
Stepping Stone delkurs 3 – femte upplagan
Gleerups
Engelska grund delkurs 4
GRNENGD
Stepping Stone delkurs 4 – femte upplagan
Gleerups
Fysik grund
GRNFYS2
Spektrum Fysik grund
Liber
Geografi
GRNGEO2
SOS Geografi
Liber
Historia Grund
GRNHIS2
Sol 4000
Natur och Kultur
Kemi grund
GRNKEM2
MAKRO kemi / Fomler och Tabeller
Gleerups / Natur & kultur
Matematik grund
GRNMAT2
Matematikboken för vuxna VM1 Grundbok upplaga 3
Liber
Matematik grund delkurs 1
GRNMATA
Matematikboken för vuxna VM1 Grundbok upplaga 3
Liber
Matematik grund delkurs 2
GRNMATB
Matte Direkt 7 – upplaga 3
Sanoma Utbildning
Matematik grund delkurs 3
GRNMATC
Matte Direkt 8 – upplaga 3
Sanoma Utbildning
Matematik grund delkurs 4
GRNMATD
Matte Direkt 9 – upplaga 3
Sanoma Utbildning
Religionskunskap grund
GRNREL2
Utkik 7-9 Religion
Gleerups
Samhällskunskap grund
GRNSAM2
Struktur 7-9 Samhällskunskap
Gleerups
Svenska grund
GRNSVE2
Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska grund delkurs 1
GRNSVEA
Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska grund delkurs 2
GRNSVEB
Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska grund delkurs 3
GRNSVEC
Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska grund delkurs 4
GRNSVED
Inför Svenska/SVA
Liber
Svenska som andra språk grund
GRNSVA2
Grundhjulet
Sanoma Utbildning
Svenska som andraspråk grund delkurs 1
GRNSVAA
Grundhjulet
Sanoma Utbildning
Svenska som andraspråk grund delkurs 2
GRNSVAB
Grundhjulet
Sanoma Utbildning
Svenska som andraspråk grund delkurs 3
GRNSVAC
Grundhjulet
Sanoma Utbildning
Svenska som andraspråk grund delkurs 4
GRNSVAD
Grundhjulet
Sanoma Utbildning