Medier, samhälle och kommunikation 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kursen ger dig en möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper om kommunikation ur ett samhällsperspektiv. Du kommer att arbeta med historiska skeenden för att på så sätt kunna anta ett historiskt perspektiv på massmediers utveckling. Du kommer även att lära dig om hur medier påverkar samhället och dess roll i den demokratiska processen, samt hur det kan se ut i olika länder och hur vi kan använda olika kanaler för att söka och sprida information.

Medier, samhälle och kommunikation 2

Kurskod:

MERMEE02

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

I kursen pedagogiska teorier och praktiker får du bland annat lära dig mer om:

  • Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för utvecklingen av demokratin och samtidskulturen.
  • Grundläggande kommunikationsteori och olika aspekter på de strategier och drivkrafter som styr olika aktörers kommunikation i samhället.
  • Lagar och andra bestämmelser samt internationella överenskommelser och etiska regler inom kommunikationsområdet.
  • Mediers budskap och olika perspektiv på vad medier betyder för att sprida värderingar och attityder globalt.
  • Organisationer, ägare och opinionsbildare samt hur de använder medier för att påverka samhället

Fökunskaper: Grundskola

Efter avslutad kurs: Kan du läsa vidare inom ämnen som berör journalistik, samhällsvetenskap och kommunikation. Du finner kurser som är yrkesinriktade såväl som högskoleförberedande.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner