Svenska grundläggande delkurs 4

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Svenska grundläggande är den kursen som är en obligatorisk kurs inom grundskoleutbildning.  I denna kurs får du som elev möjligheten att ytterligare stärka dina kunskaper inom det svenska språket. Kursen syftar till att du ska utveckla ditt svenska tal- och skriftspråk och kunna uttrycka dig i olika sammanhang med olika syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Svenska grundläggande delkurs 4

Kurskod:

GRNSVED

Studienivå:

Grundläggande Komvux

Poäng:

200 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Centralt i kursen är dessa delar: 

  • Läsa och skriva 
  • Tala, lyssna och samtala 
  • Sakprosatexter och berättande texter 
  • Språkbruk 
  • Informationssökning och källkritik 

Du kommer att lära dig: 

  • Att uttrycka dig mer effektivt på det svenska språket  
  • Att kunna producera svenska och utveckla dina receptiva färdigheter.  
  • Att kunna tolka svensk litteratur och kunna bättre förstå svenskspråkiga faktatexter  

Efter avslutad kurs:

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner