Svenska grundläggande delkurs 2

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Svenska som andra språk grundläggande är den kursen som är en obligatorisk kurs inom grundskoleutbildning. Denna kurs vänder sig till dig som har ett annat språk som modersmål än svenska. I denna kurs får du som elev möjligheten att ytterligare stärka dina kunskaper inom det svenska språket. Kursen syftar till att du ska utveckla ditt svenska tal- och skriftspråk och kunna uttrycka dig i olika sammanhang med olika syften i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Svenska grundläggande delkurs 2

Kurskod:

GRNSVEB

Studienivå:

Grundläggande Komvux

Poäng:

200 p

Studieform:

Distans, Flex, Klassrum

Centralt i kursen är dessa delar: 

  • Läsa och skriva 
  • Tala, lyssna och samtala 
  • Sakprosatexter och berättande texter 
  • Språkbruk 

Du kommer att lära dig: 

  • Att uttrycka dig mer effektivt på det svenska språket  
  • Att kunna producera svenska och utveckla dina receptiva färdigheter.  
  • Att kunna tolka svensk litteratur och kunna bättre förstå svenskspråkiga faktatexter  

Förkunskaper: SFI D 

Efter avslutad kurs: Efter att ha läst GRNSVEB du behörigheten och kunskaperna för att sedan kunna gå vidare till GRNSVAC. Efter att ha läst alla fyra grundläggande svenska har du behörigheten och kunskaperna för att sedan kunna gå vidare till att läsa den gymnasiala kurser i svenska, eller någon av de yrkeskurserna.  

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner