Kemi grundläggande

Studenter på en föreläsning

Om kursen

I kursen får du kunskaper om olika kemiska sammanhang som lägger en bra grund för senare kemistudier på gymnasiet. Du får en inblick i kemins betydelse för dig och dagens moderna samhälle inom exempel livsmedel, skönhetsprodukter och energifrågor.

Kemi grundläggande

Kurskod:

GRNKEM2

Studienivå:

Grundläggande Komvux

Poäng:

150 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Om atomer och molekyler
  • Om syror och baser
  • Om den magiska vattenmolekylen
  • Göra laboration och skriva en kortare rapport

Förkunskaper: Inga

Efter avslutad kurs: Kan du söka vidare till naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet.

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner