Biologi grundläggande

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Kunskaper om biologi har stor betydelse för att förstå dagens miljöproblem. Biologi behövs för att förstå hur vi människor är en del av naturen samt aktuella förändringar av naturen. På vilka sätt vi kan vi bidra en hållbar utveckling? Du får göra egna undersökningar både hemma och i naturen för att öka förståelsen av sambandet mellan människa och natur.  

Biologi grundläggande

Kurskod:

GRNBIO2

Studienivå:

Grundläggande Komvux

Poäng:

150 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Om människan och naturen, ekologi 
  • Att göra flera undersökningar samt dokumentera och redovisa dessa som rapporter.  
  • Hur påståenden kan prövas och värderas med vetenskapliga metoder genom att du utvecklar ett kritiskt tänkande både till egna och andras resultat.  
  • Om hur vår bild av hur vår världsbild har ändrats och evolutionsteorin har utvecklats. 
  • Att använda kunskaperna för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, och ekologisk hållbarhet.
  •   
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället 

Förkunskaper: Inga

Efter avslutad kurs: Kursen ingår som en del i grundskoleexamen

Intresseanmälan

Kursen finns i följande kommuner