Tyska 4

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Tyska 5 är för dig som vill utveckla din tyska språkfärdighet ytterligare. Kursen fokuserar på att öka ditt ordförråd, förbättra grammatiken och träna på att tala flytande tyska. Du kommer att lära dig mer om tysk kultur, samhälle och historia, samt utveckla din förmåga att förstå och tolka tyska texter. Denna kurs är ett bra val för dig som vill förbereda dig för högre utbildning eller arbete där tyska är en fördel.

Tyska 4

Kurskod:

MODDEU04

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Att uttrycka dig flytande och precist på tyska i mer komplexa situationer.
  • Att förstå mer komplexa tyska texter och ha en fördjupad kunskap om tysk grammatik.
  • Att använda en bredare och mer varierad ordförråd i tyska.
  • Mer om tysk kultur, samhälle och historia.

Förkunskaper: Goda kunskaper i tyska, motsvarande nivån för Tyska 4.

Efter avslutad kurs: Efter avslutad kurs kan du använda din tyska kunskap i många sammanhang, både i privata och professionella situationer. Du kan exempelvis arbeta inom internationella företag eller organisationer, resa och kommunicera med tysktalande personer eller studera vid tyska universitet.

Dessutom ger Tyska 3 0,5 meritpoäng.

Intresseanmälan