Tyska 3

Studenter på en föreläsning

Om kursen

Tyska 3 bygger vidare på tidigare kunskaper i tyska och fokuserar på att fördjupa språkfärdigheterna. Den är ett bra val för dig som vill förbättra din tyska och kunna kommunicera på en högre nivå i både personliga och professionella sammanhang såsom lära sig mer om tysk kultur och livsstil. Kursen är bra för dem som vill resa i Tyskland och kommunicera med modersmålstalare.

Tyska 3

Kurskod:

MODDEU03

Studienivå:

Gymnasial Vuxenutbildning

Poäng:

100 p

Studieform:

Distans

Du kommer att lära dig:

  • Avancerade grammatikregler och meningsbyggnad till exempel komplexa meningar och ordföljd, prepositionsbruk.
  • Att uttrycka dig mer avancerad och idiomatisk i olika situationer.
  • Utökat ordförråd i ämne som fritid, kultur, vardagsliv, arbete och dator.
  • Förbättra din förståelse av tysk kultur och livsstil.

Förkunskaper: Tyska 1 och 2, samt grundläggande kunskaper i svenska språket.

Efter avslutad kurs: Du kommer att kunna använda tyska i mer komplexa kommunikationssituationer, umgås med modersmålstalare på ett mer effektivt sätt, till exempel vid resor till tyskspråkiga länder eller i internationella arbetsmiljöer. Vidare kan du fortsätta till Tyska 4 för att ytterligare förbättra dina kunskaper och bli ännu mer flytande på tyska.

Dessutom ger Tyska 3 0,5 meritpoäng.

Intresseanmälan